Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2019

nestlee
09:14
9685 29ac 390
Reposted frompunisher punisher viaRudeGirl RudeGirl

August 13 2019

nestlee
10:39
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
10:11
Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
(via kololowanki23)
Reposted fromdivi divi viadygoty dygoty
10:06
6599 f27f 390
Reposted frombrumous brumous viaJaanis93 Jaanis93
nestlee
10:06
0104 6cb0 390
Reposted fromtfu tfu viamemesjasz memesjasz
nestlee
10:05
4368 c250 390
Reposted fromtfu tfu viaikari ikari
nestlee
10:04
0061 4490 390
Reposted fromdesinteressement desinteressement viakolis kolis
nestlee
10:03
Reposted fromshakeme shakeme viamehhh mehhh
nestlee
10:03
2908 8791 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamehhh mehhh
nestlee
10:02
7221 3daf 390
Reposted fromposterart posterart viamehhh mehhh
nestlee
10:01
1507 d4df 390
Reposted fromtichga tichga viamehhh mehhh
nestlee
10:00
Nie ma nic gorszego od błagania o miłość. Od czekania. Od bycia w strefie przyjaźni. W strefie byłych. Albo potencjalnych. Jedyna strefa, w której warto być, to swoja własna.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamefir mefir
10:00
Ile razy czułeś, że do dna masz centymetry?
Reposted fromdivi divi viamefir mefir
nestlee
10:00
Reposted frombluuu bluuu viamefir mefir
09:56
Największy prezent dostajesz wtedy, kiedy ktoś postanowi podarować Ci pół godziny, godzinę, albo całe popołudnie i ten czas jest tylko dla Ciebie.
— (via
Reposted fromsoplica soplica viausmiechprosze usmiechprosze
nestlee
09:55
8513 af80 390
Reposted fromniente niente viaoski oski
nestlee
09:53
0817 9f86 390

August 07 2019

nestlee
12:55
5666 b876 390
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaoski oski

August 06 2019

nestlee
13:22
nestlee
13:20
4675 b0a8 390
Reposted fromzie zie viaoski oski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl