Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2017

nestlee
12:19

- Nie rozumiem dlaczego do mnie napisałaś.

- Muszę od czasu do czasu upewnić się, że za mną nie tęsknisz.

Reposted fromsavanna savanna viaHoHo HoHo
nestlee
09:51
To, co dobre, każe na siebie czekać.
— 'Cień Wiatru" Carlos Ruiz Zafon
Reposted fromravena00 ravena00 viarock-sex-love rock-sex-love
nestlee
09:50
Czasami dopiero w momencie spotkania zdajesz sobie sprawę z tego, jak bardzo ci kogoś brakowało.
— “Ugly Love” Colleen Hoover
Reposted fromawkwardx awkwardx viarock-sex-love rock-sex-love
nestlee
09:36
Reposted fromshakeme shakeme viasectum-sempra sectum-sempra

April 27 2017

09:07
4797 3585
Reposted fromsunlight sunlight viaxal xal
nestlee
09:03
nestlee
09:01
Reposted fromFlau Flau vianicmisieniechce nicmisieniechce
nestlee
08:57
Nawet nie przeszkadza mi już moja samotność.  Przyzwyczaiłam się. 

Ale czy to dobrze? 
— A może tylko mówię że nie nie przeszkadza.
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viamefir mefir
nestlee
08:57
Mieć taką osobę co uspokoi serce.
Reposted fromScarletWolf ScarletWolf viamefir mefir
nestlee
07:23
9304 be8c 500
Reposted fromhagis hagis viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
nestlee
07:19
6363 351d 500
Reposted frompiehus piehus viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
nestlee
07:12
każda komórka w moim ciele błaga dziś o to, by rozum się mylił.
http://fb.com/prosteformyliryczne
Reposted frompierdolony pierdolony viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
nestlee
07:12
nie chcę, żeby było lato bez Ciebie.
Reposted fromcenturylove centurylove viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
07:12
Myślę, że jakaś część mnie zawsze będzie na Ciebie czekać.
— (via atropinum)
nestlee
07:10
2837 2547 500
Reposted fromkaiee kaiee viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
07:08
nestlee
07:08
8572 40ee
Reposted fromaammaazing aammaazing viaxannabelle xannabelle
nestlee
07:08
1303 c80e
Marlon Brando in Streetcar Named Desire
Reposted frompeper peper viaxannabelle xannabelle

April 24 2017

nestlee
08:06
Trzymaj się. Po prostu to przetrwaj.
— Harlan Coben
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacomiendolirica comiendolirica
nestlee
07:21
5598 b1a7
Reposted fromnyaako nyaako viakrainakredek krainakredek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl