Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 04 2018

nestlee
13:47
Niektórzy ludzie rodzą się, by przeżyć życie w samotności.
— Philippa Gregory
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
nestlee
13:47
8861 ec88 500
Reposted fromseaweed seaweed viamefir mefir
nestlee
13:46
0724 592c 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
nestlee
13:43
nestlee
13:41
5302 a7f1 500
Reposted fromnoone97 noone97 viaxannabelle xannabelle
nestlee
12:14
1048 a957 500
Reposted fromnutt nutt viaoski oski
nestlee
12:09
PAŹDZIERNIKU,
bądź dla mnie lepszy... proszę...
— zwyklajakzawsze

July 16 2018

nestlee
14:09
9592 e851
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaodyssey odyssey
nestlee
14:08
Lubię mieszkać sama i słuchać głośno muzyki, i kąpać się przy otwartych drzwiach, i śpiewać przy sprzątaniu, i gotować sobie sama obiad, i jeść z serialem, i czytać książkę, i sama wszystko sprzątać, i wynosić sama śmieci...
Ale zasypianie sama każdego dnia to najsmutniejsza rzecz na świecie.
— zbk.
Reposted fromzabka zabka viadepresja depresja
nestlee
13:43
8861 956c
Reposted fromkarahippie karahippie viatobecontinued tobecontinued
nestlee
13:43
nestlee
13:38
6876 ca44 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viakaesekuchen kaesekuchen
nestlee
12:38
8422 e39a 500
Reposted fromparafina parafina viasectum-sempra sectum-sempra
nestlee
12:37
Zazwyczaj ludzie zmieniają się z dwóch powodów: albo życie dużo ich nauczyło, albo zbyt wiele razy zostali zranieni
— .
Reposted fromAyumi Ayumi viasectum-sempra sectum-sempra
nestlee
12:32
Reposted fromFlau Flau viaoski oski
nestlee
12:29
Jakże chętnie ludzie rezygnują z siebie. To zrozumiałe, bo siebie trudno znieść.
— Sławomir Mrożek, Małe Listy.
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
nestlee
12:27
3763 b04f 500
Reposted frommesoup mesoup viaoski oski
nestlee
12:25
Chcę cieszyć się tym co mam tu i teraz, ale czegoś brakuje.
— iyl
Reposted fromifyouleave ifyouleave viasectum-sempra sectum-sempra
nestlee
12:25
nestlee
12:25
Nie należał do mnie, a jednak przerażała mnie myśl, że go stracę.
— richard paul evans.
Reposted fromrol rol viasectum-sempra sectum-sempra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl