Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 31 2017

nestlee
13:30

"Ale w miarę czekania przestaje się już czekać".

Albert Camus "Dżuma"

Reposted fromacetylocoa acetylocoa viaMigotliwa Migotliwa
nestlee
13:28
5370 ff04 500
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
nestlee
13:27
Reposted fromfakuku fakuku viafluoname fluoname

October 11 2017

13:55
Zawsze będe dla Ciebie mimo, że Ciebie nie ma dla mnie..
— (via efektown-a)

October 10 2017

13:17
2751 8b97
Reposted fromdivi divi viacomiendolirica comiendolirica
nestlee
12:28
Nie mówiliśmy dużo, ale dużo między nami się działo.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastonerr stonerr
nestlee
11:49
2527 50a6 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viastonerr stonerr
nestlee
11:49
0920 2ee4
nestlee
11:48
Pewnie, że fajniej, kiedy ktoś idzie obok. Ale dopóki sama sobie nie będziesz potrafiła dotrzymać kroku, nikt inny Cię nie dogoni.
Reposted frompensieve pensieve viacomiendolirica comiendolirica
nestlee
11:48
3272 6765 500
M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaMigotliwa Migotliwa
nestlee
11:42
9019 1737 500
Reposted fromCimala Cimala viaoski oski
nestlee
11:39
Odetchnij. A co jeśli Bóg chce Ci powiedzieć, że ma dla Ciebie lepszy plan?
— N. Belcik
11:36
2888 bfb4
Reposted frombrumous brumous viacomiendolirica comiendolirica
11:32
Traktuj ją tak, jakbyś dopiero miał ją zdobyć, a nigdy jej nie stracisz.
— (via viribus–unitis)
Reposted fromdivi divi viacomiendolirica comiendolirica

September 28 2017

nestlee
08:19
Zastanawiam się, ilu osobom nie udaje się być z tymi, których pragną i kończą z innymi tylko z rozsądku.
— Fannie Flagg - Smażone zielone pomidory
Reposted fromdelain delain viastonerr stonerr
nestlee
08:17
Wymiana spojrzeń między kobietą, a mężczyzną jest często bardziej intymna niż seks.
— P. Tokarz, Silent Soul
Reposted frommissbrodka missbrodka viakrainakredek krainakredek
08:17
6025 134b 500
nestlee
08:15
  I to jest w tym wszystkim najgorsze, że nie umiem ci tego powiedzieć.
— Świetlicki
Reposted fromIriss Iriss viasectum-sempra sectum-sempra
nestlee
08:15
3854 7b79
Reposted fromodnowa odnowa viasectum-sempra sectum-sempra

September 26 2017

10:04
When was the last time anyone ever told you how important you are?
— Maya Angelou (via dollykadulha)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl