Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2017

nestlee
12:40
6433 9b39
Reposted fromsiegmunda siegmunda viakatzenpong katzenpong
nestlee
12:28
8153 5b6c
Reposted frompeper peper viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
12:12
6714 dfcc
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaholymoly holymoly
nestlee
11:54
3141 b079
Reposted frompesy pesy viaholymoly holymoly

September 19 2017

nestlee
14:36
1349 8fec 500
Reposted fromsz4kal sz4kal viacomiendolirica comiendolirica
nestlee
14:36
5851 514a

September 15 2017

nestlee
12:22
1585 108a
nestlee
12:21
Nie mam już siły żebrać o Twoją uwagę.
— moje
Reposted fromyougurtway yougurtway viaPrzygnebiona Przygnebiona

September 13 2017

nestlee
08:59
nie mogę ci tego powiedzieć, ale jeśli poczytasz moją zupę, dowiesz się wszystkiego.
Reposted fromcrybitch crybitch viaPrzygnebiona Przygnebiona
08:24
5037 505c 500
Reposted fromamatore amatore viaPrzygnebiona Przygnebiona
nestlee
08:21
Był sobie chłopiec, którego pokochałam.
I przez kilka krótkich chwil – trwających tyle co oddech, co szept – pomyślałam, że może i on mnie kocha.
— B. C. Cherry
08:20
8501 9bc4
nestlee
08:19
Kiedyś, opowiem ci jak Cię kochałam. Nie uwierzysz.
Reposted fromnonecares nonecares viaPrzygnebiona Przygnebiona
08:18
3536 c8bc
Reposted frombrumous brumous viaPrzygnebiona Przygnebiona
nestlee
08:18

Przyjdź, a opowiem Ci jak reszta świata przestaje dla mnie istnieć

gdy Cię widzę.

Reposted fromsamtonazwij samtonazwij viaPrzygnebiona Przygnebiona
08:18
nestlee
08:17
Okazało się, że w przyjaźni też dzieją się dramaty.
— Miron Białoszewski, "Tajny dziennik"
Reposted frompuzzle puzzle viaPrzygnebiona Przygnebiona

September 08 2017

nestlee
09:20
nestlee
09:20
0329 0c53
Reposted fromzie zie viaPrzygnebiona Przygnebiona
nestlee
09:20
7264 a87c 500
Reposted fromRemulaner Remulaner viahalucine halucine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl