Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2019

nestlee
15:58
Związek z odpowiednią osobą to wolność, a nie ograniczenie.
— Beau Taplin
nestlee
15:56
6759 5e5c 390
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe

March 12 2019

nestlee
12:10
Miłość to mądra przyjaźń dwóch ludzi.
— Zygmunt Miłoszewski, "Gniew"
Reposted fromIriss Iriss viamaddaleinee maddaleinee

March 11 2019

nestlee
10:43

Posiadanie wspólnych pasji nie jest wyjątkowe. Całowanie się nie jest wyjątkowe. Seks nie jest wyjątkowy, a słowa: „Tęsknię” i „Kocham Cię” też takie nie są. To jest tani towar i w praktyce oznacza to, że między wami do niczego wielkiego nie doszło, nawet jeśli myślisz inaczej.

Wiesz co jest wyjątkowe? Fakty. Wspólne decyzje, plany i codzienne życie. Rzeczy, które nawzajem dla siebie robicie. To, że do ciebie zadzwonił tak, jak obiecał, wysłał ci pocztówkę z wyjazdu, na który nie mogłaś pojechać razem z nim albo przez dwie godziny usiłował ugotować twoje ulubione danie, które i tak przypalił.

— Volantification
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamaddaleinee maddaleinee

March 10 2019

nestlee
13:04
9977 f599 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma vianikotyna nikotyna
nestlee
13:04
0255 5d8e 390
Reposted fromsheismysin sheismysin vianikotyna nikotyna
nestlee
13:03
1699 eda5 390
Reposted fromsoftboi softboi viaholymoly holymoly
nestlee
12:58

Elie Saab Pre-Fall 2012/2013

Reposted fromMoonTide MoonTide viaholymoly holymoly

March 08 2019

nestlee
09:26
Zwymiotowało moje serce.
— List do Che
Reposted fromsistersofmercy sistersofmercy viaDaisy88 Daisy88
nestlee
09:16
5414 d926 390
Reposted fromimradioactive imradioactive viaKokytos Kokytos
nestlee
09:03
nestlee
08:56
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianoelya noelya
08:54
2469 0b21 390
Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viacholera cholera
nestlee
08:54
9188 1ee4
Reposted fromoll oll viasiknitrus siknitrus
nestlee
08:52
9549 44b1 390
Reposted fromonlyman onlyman viaholymoly holymoly
nestlee
08:51
nestlee
08:47
0073 1654 390
Reposted fromHypothermia Hypothermia viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
nestlee
08:46
9097 ba2c 390
Reposted fromoll oll viawybuchmuzgu wybuchmuzgu

March 06 2019

nestlee
15:06
Kiedyś spytałam Jakuba Żulczyka, czy frajerstwem jest dawać drugą szansę. Odpowiedział: „Nie. Frajerstwem jest dać trzecią”.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromWilalena Wilalena viamaddaleinee maddaleinee
nestlee
15:03
6266 3b5b 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaRudeGirl RudeGirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl