Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

nestlee
11:27
2755 3ca3
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viaazazel azazel
11:19
nestlee
11:17
Mieć taką osobę co uspokoi serce.

March 23 2017

15:05
8527 291e
Reposted fromerial erial viaampajewska ampajewska
nestlee
15:05
nestlee
14:45
Faceci powinni przynosić kwiaty swoim kobietom. Przecież to nie jest dużo, to nie majątek. Dziesięć złoty wydane na tulipany, a nie na trzy piwa. Faceci powinni kupować kwiaty.
Reposted fromheparyna heparyna viausmiechprosze usmiechprosze
nestlee
14:43
7024 237d
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
nestlee
14:42
Źle być pijanym w samotności.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
nestlee
14:42
Kochanie, ludzie to gorsza trucizna aniżeli alkohol i tytoń.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj

March 17 2017

nestlee
12:36
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
nestlee
12:30
4598 5dbe
Reposted fromlildi18 lildi18 viacomiendolirica comiendolirica
nestlee
12:29
Jestem bardzo poirytowany, dlatego prawie w ogóle się nie odzywam: nie chciałbym usłyszeć tego, co chciałbym powiedzieć.
— I. Karpowicz "Gesty"
Reposted fromtouchable touchable viakrainakredek krainakredek

March 16 2017

nestlee
13:00
ciężko jest całe życie zastanawiać się, czy jest się wartym czyjejkolwiek miłości.
— bardzo ciężko.
Reposted fromszauklau szauklau viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
nestlee
12:41
Love is not finding someone you can live with. It’s finding someone you can’t live without.
— Rafael Oritz
Reposted fromnoticeable noticeable viainherownway inherownway
nestlee
12:37
9897 c6b7
Reposted fromDaisy88 Daisy88 viaretaliate retaliate
nestlee
12:31
"Niedosyt, jaki pozostawił Kopciuszek księciu, przesądził o sukcesie. Niedosyt powoduje apetyt na przebywanie razem."
— K. Kofta

March 14 2017

nestlee
08:39
Najgorsze jest, pomyślała, gdy inni nie traktują cię poważnie. Albo raczej nie wierzą w toje zdolności.
— "Człowiek z gór"
nestlee
08:32
Aby osiągnąć sukces pierwsze co musisz zrobić to zakochać się w ciężkiej pracy.
— Siostra Mary Lauretta
Reposted fromikhakima ikhakima viastonerr stonerr
nestlee
08:15
Szczecińskie bulwarki
Reposted fromKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj viaretaliate retaliate

March 09 2017

nestlee
14:37
Pracowici ludzie są najszczęśliwsi, ponieważ nie mają czasu się nad sobą użalać.
— Kate Morton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacomiendolirica comiendolirica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl