Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2017

07:55
5764 0298 500

elfoftheforest:

my life

Reposted fromintheglassmenagerie intheglassmenagerie viaoski oski
nestlee
07:45
Nigdy więcej nie wyrządzę sobie krzywdy czekania na coś, co ma się nie wydarzyć.
— misanthropy.soup.io
Reposted frommisanthropy misanthropy viamaddaleinee maddaleinee
nestlee
07:31
4196 7233 500
Reposted fromCattleya Cattleya viaampajewska ampajewska
nestlee
07:31
0735 c5b1 500
Reposted fromexistential existential viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
nestlee
07:29
7987 0cfb 500

May 24 2017

09:41
5881 0ef9 500
Reposted fromUnpretty Unpretty viakrainakredek krainakredek
nestlee
09:21
Reposted fromFlau Flau viacomiendolirica comiendolirica
nestlee
09:20

May 10 2017

nestlee
07:40
8582 90c9 500
Reposted fromaimless aimless viaretaliate retaliate

May 09 2017

nestlee
13:25
Reposted fromcarfreitag carfreitag viagabrynia gabrynia
nestlee
13:24
8386 9500
familiada
Reposted fromtfu tfu vianishe1 nishe1
nestlee
11:50
4859 3b0b
end users as seen by software developers
Reposted fromnazarena nazarena viaaperture aperture
nestlee
11:46
Nim napiszesz do Niego, zastanów się czy tęsknisz za Nim, czy za byciem dla kogoś ważną.
Reposted frommefir mefir viaviolethill violethill
nestlee
11:46
Chcę mężczyzny, co
Wywróci mój świat i
Porwie nagle
— Bądź duży
Reposted fromkatalama katalama viaviolethill violethill
nestlee
11:06
Reposted frommajkey majkey viajethra jethra
nestlee
10:49

skoro nic nie czujesz to czemu tak patrzysz?

Reposted fromdorothi dorothi viatulele tulele
nestlee
10:43
7697 1b73
Reposted fromczajnikq czajnikq viathatwasntadream thatwasntadream
10:41
nestlee
10:37
3425 0146 500
Reposted fromkita kita viastonerr stonerr
nestlee
10:37
Diabli wiedzą, czym to się skończy ale dobrze, że się zaczyna.
— A. Sapkowski
Reposted frombaeven baeven viacomiendolirica comiendolirica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl