Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2017

nestlee
08:02
Kobiety od przystojnych mężczyzn wolą zdecydowanych.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromjasminum jasminum viacomiendolirica comiendolirica
08:00

June 22 2017

nestlee
13:50
Jest najlepszy, ale nigdy mu tego nie mówiłam.
Reposted frommarysia marysia viaBirdofParadise BirdofParadise
13:13
nestlee
11:22
Do dojrzałego związku trzeba dojrzałych ludzi, tego nie przeskoczysz.
— dorośliśmy
09:55
7985 6d9a
Reposted fromerial erial viapiehus piehus
nestlee
09:44
1569 b0b2
Reposted fromtfu tfu viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
nestlee
09:27
nestlee
09:18
5657 0753
Reposted fromoutoflove outoflove viacomiendolirica comiendolirica
nestlee
08:48
3685 3bee 500
Reposted fromwyczes wyczes viaholymoly holymoly
nestlee
08:48
if you love someone you should let them know
Reposted fromhysterie hysterie viacomiendolirica comiendolirica
nestlee
08:47
5668 caa2 500
Reposted fromoutoflove outoflove viastonerr stonerr
nestlee
08:35
nestlee
08:34
4841 eba7 500
Reposted fromkaiee kaiee viaresort resort
nestlee
08:34
4812 ab73 500
Reposted fromkaiee kaiee viamefir mefir
nestlee
08:32
  Czasami wydaje mi się, że Bóg siedzi sobie w swoim wielkim fotelu i trzymając w ręce pech, rozdziela go na różnych ludzi. A ja po prostu zbyt często stoję w kolejce z nadzieją, że tym razem chodzi o miłość.
— i wszystko jasne...

June 13 2017

07:06
8120 bbb2 500

unfollovving:

mgs3:

полосатая сосисочка

Reposted fromprincesaix princesaix viakrybus krybus
nestlee
06:21
9691 90ee 500
Reposted fromoll oll viawilcza wilcza
nestlee
06:19
Tak bardzo chcesz czuć się potrzebna i tak bardzo wiesz, że nie jesteś.
— za bardzo...

June 12 2017

nestlee
10:06
Lubię cię w sposób będący poza moją kontrolą.
— Michael Finkel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl