Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 02 2017

nestlee
08:52
Reposted fromhalucynowa halucynowa viameovv meovv
08:36
0079 7ad2 500
Reposted fromdeviate deviate viaohhh ohhh
nestlee
08:36
1069 f42c 500
Reposted fromMatalisman Matalisman vialovesweets lovesweets
nestlee
08:36
Nikt nie jest zaz­dros­ny o ko­goś, na kim mu nie zależy.  
— Rouge
Reposted fromitwaslove itwaslove vialovesweets lovesweets
nestlee
08:31
8786 de27
Reposted fromkarahippie karahippie viakrainakredek krainakredek
nestlee
08:30
3113 2aae 500
Reposted frompiehus piehus viawilcza wilcza
nestlee
08:30
0636 18f8 500
Reposted frommaliwa maliwa viacomiendolirica comiendolirica

August 01 2017

nestlee
14:46

Kobiety nie mogą mieć cienia wątpliwości, w przeciwnym razie wszystko skończone. Musisz dać im pewność.

— Federico Moccia - Wybacz, ale chcę się z tobą ożenić
Reposted fromMonasi Monasi viagdziejestola gdziejestola
nestlee
14:36
Robimy ludziom krzywdy, oni w odpowiedzi robią je nam, a my w odpowiedzi wyrządzamy je jeszcze komuś innemu.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viate-quiero te-quiero
nestlee
14:35
Reposted fromtfu tfu viamiciabdsm miciabdsm
nestlee
14:32
8448 63fe 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viakedavra kedavra
nestlee
14:30
1680 4231 500
Reposted frommsofall msofall viapidzyn pidzyn
nestlee
12:00
Właśnie nadeszło Kiedyś i nic się nie zgadza.
— Wojchech Kuczok
Reposted frommoscow moscow viapianistka pianistka
nestlee
12:00
0171 85c9
Reposted fromolgens olgens viapianistka pianistka
nestlee
12:00
Lubiliśmy się, ale nie chodziliśmy ze sobą, choć możliwe było, że zaczniemy. Oboje byliśmy samotni i potrzebowaliśmy kogoś, do kogo można się przytulić.
— Kronika ptaka nakręcacza, Haruki Murakami

July 26 2017

nestlee
10:42
2336 1e1c 500
Reposted fromnutt nutt viastonerr stonerr
10:11
9308 2a71
Reposted fromLittleJack LittleJack viamefir mefir
nestlee
10:11
Pamiętaj! Nie wybieraj tanich ludzi, łatwej drogi i szybkiej miłości. Od tych trzech rzeczy nawet gówno jest więcej warte.
— Oczami Mężczyzny
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
nestlee
07:53
Niby lipiec, a w sercu listopad...
— otóż to...
nestlee
07:52
7614 4a01 500
Reposted fromkelu kelu viawilcza wilcza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl