Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 07 2017

10:43
6369 6f31 500

— John C. Parkin, Gaia Pollini - “Filozofia sukcesu, czyli F**k it.”

Reposted fromczarnybez czarnybez viastonerr stonerr

September 06 2017

nestlee
08:21
Najgorszy rodzaj złości to ten, kiedy chcę Ci się płakać. 
— true.
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven viaMigotliwa Migotliwa
nestlee
08:21
05.09.2017 - przestałam wierzyć w jakiekolwiek przeznaczenie, w bratnie dusze i w to, że miłość istnieje. 
— Pewnie dla większości to nic nowego
Reposted fromMigotliwa Migotliwa
nestlee
08:15
(...) zamiast tego wszystkiego, mieć pewność.
— Zbigniew Kruszyński - "Kurator"
Reposted fromIriss Iriss viaMigotliwa Migotliwa

September 04 2017

nestlee
11:51
Ile razy może się złamać jedno serce?
— Alexandra Bracken
nestlee
11:51
7795 0b25
Reposted fromsimpsons simpsons viaMigotliwa Migotliwa
nestlee
11:41
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viaampajewska ampajewska
nestlee
10:14
Przytul się do mnie i prześpijmy kilka godzin. Od tylu dni marzę, żeby się obudzić obok ciebie. Nigdy tego nie zrozumiesz.
— Zygmunt Miłoszewski “Uwikłanie”
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
09:46
9385 23cd 500
09:42
2555 399a 500
Reposted fromkayceedillaaa kayceedillaaa viastonerr stonerr

August 25 2017

nestlee
11:11
CHCĘ POWIEDZIEĆ CI WIECZOREM, 
ŻE NIC INNEGO OPRÓCZ CIEBIE 
NIE MA W MOICH MYŚLACH.
nestlee
11:09
Nie wiesz jak się czuję. Wcale nie jestem dzielna. Ale jakoś muszę sobie radzić, nie mam wyboru.
— Lisa Jane Smith

August 23 2017

nestlee
10:41
9483 3346 500
Reposted fromexistential existential viakrainakredek krainakredek
nestlee
10:40
9097 c235 500
Reposted fromrichardth richardth viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
nestlee
07:38
0035 993e
nestlee
07:36
2020 d500 500
Reposted fromfungi fungi viaoski oski
nestlee
05:30
nestlee
05:30
5685 a0ce
Reposted fromDoopamina Doopamina viakrainakredek krainakredek

August 21 2017

nestlee
12:19
5680 c5e5
Reposted frompeper peper viaMigotliwa Migotliwa
nestlee
12:18
Reposted fromdrunkenheart drunkenheart viaMigotliwa Migotliwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl