Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 10 2017

nestlee
11:48
Pewnie, że fajniej, kiedy ktoś idzie obok. Ale dopóki sama sobie nie będziesz potrafiła dotrzymać kroku, nikt inny Cię nie dogoni.
Reposted frompensieve pensieve viacomiendolirica comiendolirica
nestlee
11:48
3272 6765 500
M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaMigotliwa Migotliwa
nestlee
11:42
9019 1737 500
Reposted fromCimala Cimala viaoski oski
nestlee
11:39
Odetchnij. A co jeśli Bóg chce Ci powiedzieć, że ma dla Ciebie lepszy plan?
— N. Belcik
11:36
2888 bfb4
Reposted frombrumous brumous viacomiendolirica comiendolirica
11:32
Traktuj ją tak, jakbyś dopiero miał ją zdobyć, a nigdy jej nie stracisz.
— (via viribus–unitis)
Reposted fromdivi divi viacomiendolirica comiendolirica

September 28 2017

nestlee
08:19
Zastanawiam się, ilu osobom nie udaje się być z tymi, których pragną i kończą z innymi tylko z rozsądku.
— Fannie Flagg - Smażone zielone pomidory
Reposted fromdelain delain viastonerr stonerr
nestlee
08:17
Wymiana spojrzeń między kobietą, a mężczyzną jest często bardziej intymna niż seks.
— P. Tokarz, Silent Soul
Reposted frommissbrodka missbrodka viakrainakredek krainakredek
08:17
6025 134b 500
nestlee
08:15
  I to jest w tym wszystkim najgorsze, że nie umiem ci tego powiedzieć.
— Świetlicki
Reposted fromIriss Iriss viasectum-sempra sectum-sempra
nestlee
08:15
3854 7b79
Reposted fromiammistake iammistake viasectum-sempra sectum-sempra

September 26 2017

10:04
When was the last time anyone ever told you how important you are?
— Maya Angelou (via dollykadulha)

September 21 2017

nestlee
12:40
6433 9b39
Reposted fromnazarena nazarena viakatzenpong katzenpong
nestlee
12:28
8153 5b6c
Reposted frompeper peper viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
12:12
6714 dfcc
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaholymoly holymoly
nestlee
11:54
3141 b079
Reposted frompesy pesy viaholymoly holymoly

September 19 2017

nestlee
14:36
1349 8fec 500
Reposted fromsz4kal sz4kal viacomiendolirica comiendolirica
nestlee
14:36
5851 514a

September 15 2017

nestlee
12:22
1585 108a
nestlee
12:21
Nie mam już siły żebrać o Twoją uwagę.
— moje
Reposted fromyougurtway yougurtway viaMigotliwa Migotliwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl