Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2019

nestlee
07:17
8189 588b 390
Reposted fromcisar236 cisar236 viaOverseerSkretu OverseerSkretu
nestlee
07:09
u mnie bez zmian
Reposted fromShittyKitty ShittyKitty viaoski oski

October 17 2019

nestlee
09:49
2515 b71a 390
Reposted frompiehus piehus viainto-black into-black
nestlee
09:41
5157 5d61 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaholymoly holymoly
09:41
4535 f97d 390
nestlee
09:40
Nigdy nie akceptuj swojej sytuacji, jeśli nie jest taka, jakiej pragniesz. Zasługujesz na więcej. Zasługujesz, żeby wygrać. Wyrzuć z głowy wszystkie inne bzdury i pomyśl o tym, czego chcesz.
— Samantha Young
nestlee
09:40
3403 f822 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek

October 09 2019

nestlee
12:55
8286 c49c 390
Reposted frommangoe mangoe vialeimakid leimakid
nestlee
12:52
Nie ma wstydu w byciu głodnym innej osoby. Nie ma wstydu w pragnieniu dzielenia swojego życia z kimś.
— Augusten Burroughs
nestlee
12:51
Strach przed samotnością prowadzi nas do złych ludzi.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaanecianow anecianow
12:51
nestlee
12:51
Moje pragnienia są proste: praca, którą lubię i facet, którego kocham.
— Emily Griffin
Reposted fromxalchemic xalchemic viaanecianow anecianow
nestlee
12:51
8428 28a6 390
Reposted frompsychedelix psychedelix vialovvie lovvie
nestlee
12:50
Ile
Ile
no ile jeszcze
ile
nim powiem w końcu
nareszcie.
— Mateusz Kurcewicz, Chwilomyśli
Reposted fromlovvie lovvie
nestlee
12:49
6339 809f 390
Reposted fromaromantycznie aromantycznie vialovvie lovvie
nestlee
12:48
9714 d503 390
Reposted frommelodyphantom melodyphantom vialovvie lovvie
nestlee
12:48
7652 973f 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vialovvie lovvie
nestlee
12:48
1014 cbff 390
Reposted fromowca owca vialovvie lovvie
nestlee
12:45
1214 9c77 390
Reposted fromnutt nutt vialovvie lovvie
nestlee
12:44
Chciałabym, żeby się udało. 
Reposted fromlovvie lovvie viathesmajl thesmajl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...